Senin, 19 Desember 2011

Contoh Surat Lamaran Kerja

                                     Langsa,          Desember  2011
                                     Kepada Yth,
                                      Pimpinan PT. ____________
                                       Di –
                                                           Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                      : LUTFIANAIMA
Tempat/Tgl. Lahir                : Langsa, 13 Februari 1988
Pendidikan Akhir                 : SMU
Alamat                                   : Jln. LILAWANGSA
No. HP                                  :0852 6059 3658

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Kepada Bapak/Ibu agar sudi kiranya menerima saya sebagai Karyawan di bidang Medical Refpresentative diperusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini turut saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.      Foto copy KTP                                              2 Lembar
2.      Foto Copy SIM                                             2 Lembar
3.      Daftar Riwayat Hidup                                1 Lembar      
4.      Foto Copy Ijazah Terakhir                          1 Lembar      
5.      Pas Photo 3x 4                                               2 Lembar
6.      Foto Copy Transkrip Nilai                           1 Lembar
7.      Foto Copy STNK                                          2 Lembar                  

Demikian surat lamaran ini saya buat dengan harapan semoga terkabul hendaknya dan atas pertimbangan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

Hormat Saya 
Pemohon HERLIZAR. AR

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar